Bangermau Uttar Pradesh Election 2020 Result LIVE

Bangermau, Uttar Pradesh, India, Tuesday, 10 November 2020:

Uttar Pradesh-Bangermau
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 Arti Bajpai Indian National Congress 37182 0 37182 22.76
2 Mahesh Prasad Bahujan Samaj Party 17749 0 17749 10.86
3 Shrikant Katiyar Bharatiya Janata Party 67337 0 67337 41.21
4 Suresh Kumar Pal Samajwadi Party 33392 0 33392 20.44
5 Ashutosh Kumar Pandey Mera Adhikaar Rashtriya Dal 655 0 655 0.4
6 Umar Khan Nagrik Ekta Party 1910 0 1910 1.17
7 Ram Karan Kashyap Machhwara Bhartiya Vanchitsamaj Party 880 0 880 0.54
8 Ram Prakash Singh Pal Rashtriya Shoshit Samaj Party 1119 0 1119 0.68
9 Mahendra Kumar Independent 1008 0 1008 0.62
10 Mohd. Sabban Independent 812 0 812 0.5
11 NOTA None of the Above 1348 0 1348 0.83
  Total   163392 0 163392