Lương Thùy Linh crowns Huỳnh Nguyễn Mai Phương Miss World Vietnam 2022: Watch LIVE Full Show

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh has just crowned her successor the winner against 37 Contestants at the end of the grand finale on Fri, Aug 12, 2022 in event venue Merry Land, Quy Nhơn, Bình Định in special guest presence of Karolina Bielawska Miss World 2021!!!

Huỳnh Nguyễn Mai Phương Miss World Vietnam 2022 will represent her nation Viet Nam in the upcoming Miss World 2022 Competition. Huỳnh Nguyễn Mai Phương aka MeimeiFang updates at Tiktok: @huynhnguyenmaiphuong. She was Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, TOP 5 Aqua Challenge, Top 5 Người Đẹp Du Lịch Hoa Hậu Việt Nam 2020, Top 5 Người Đẹp Tài Năng Hoa Hậu Việt Nam 2020, Top 5 Người Đẹp Nhân Ái Hoa Hậu Việt Nam 2020, Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2020, and Người Đẹp Nhân Ái Hoa Hậu Việt Nam 2020. She has Studied at ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI.